Online Results

Retirements

Pos.No.StatusReasonStage
146WycofanieAwaria samochoduPS 1 - TOR 1
29Innysamochód nie spełniający wymogów regulaminu PS 1 - TOR 1
36DyskwalifikacjaZałoga nieprzygotowana do startuPS 1 - TOR 1
429DyskwalifikacjaCofanie na mecie próbyPS 1 - TOR 1
545Nie ukończyłAwariaPS 1 - TOR 1
642Nie ukończyłAwariaPS 1 - TOR 1
723Nie ukończyławariaPS 3 - TOR 2
833NieobecnyawariaPS 4 - SaMASZ 2
944Nie ukończyłPS 4 - SaMASZ 2
1031DyskwalifikacjaJazda pod prądPS 5 - TOR 3
114Nie ukończyławariaPS 6 - SaMASZ 3